Zákaznická zóna Czech Deutsch Angličtina

Pojištění zásilky

Pojištění zásilky

Vaše zásilky jsou kryty pojištěním odpovědnosti dopravce. Toto pojištění má své výhody i nevýhody, které Vám uvádíme níže. Z tohoto důvodu Vám nabízíme také pojištění zásilky jako takové, které může krýt až 110 % hodnoty Vašeho zboží u vnitrostátní i mezinárodní přepravy. Zároveň kryje i rizika, na která se pojištění odpovědnosti dopravce nevztahuje.

Pojištění odpovědnosti dopravce:

Jedná se o pojištění odpovědnosti.

Výhody:

 • tímto způsobem jsou pojištěny veškeré zásilky přepravované naší společností
 • pojistné hradí dopravce
 • u vnitrostátních zásilek kryje dle občanského zákoníku 100 % hodnoty zboží
 • limit plnění na jedno vozidlo se liší se dle užitečné hmotnosti použitého vozidla
 • 7 000 000 Kč / návěs či souprava s užitečnou hmotností do 24t
 • 2 000 000 Kč / sólo vozidla s užitečnou hmotností do 6t
 • 500 000 Kč / dodávkové vozidlo s užitečnou hmotností do 1,5t

Nevýhody:

 • nekryje škody, za které dopravce neodpovídá, neboť jim nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče
 • u mezinárodních zásilek, které se řídí mezinárodní úmluvou CMR, je limit odpovědnosti dopravce stanoven na 8,33 XDR / kg btto (tj. přibližně 10 €/kg hrubé váhy zásilky)
 • dopravce neodpovídá za škodu v případě tzv. vyšší moci


Pojištění zásilky (tzv. "Cargo pojištění") 

Jedná se o majetkové pojištění.

Výhody:

 • je možné sjednat krytí až na 110 % hodnoty zboží jak u vnitrostátní tak i mezinárodní přepravy
 • kryje i škody na zásilce, které nebyly způsobeny přímo dopravcem

Nevýhody:

 • je sjednáno pouze na základě výslovného požadavku zákazníka
 • pojistné vždy hradí zákazník